Místo plné chuti

Čerstvé maso, uzeniny, tradičně vyráběné sýry, vejce, zelenina, ovoce… Většina z toho z vlastní produkce. Přesně to je koncept prodejen Rynek. Nejnovější pobočku najdete v Dělnické ulici v Havířově.

Prodejny Rynek mají nezaměnitelnou, příjemnou atmosféru. Potěšeni tu budou především ti, kteří chtějí pod­pořit domácí pěstitele a chovatele. Většina potravin totiž pochází z pro­dukce společností patřících do sku­piny Agro Měřín. „Naši zákazníci jsou všech věkových kategorií a společné mají hlavně to, že jsou fanoušky čes­kých potravin. Ať už to jsou mléčné výrobky tradičního výrobce společ­nosti Lacrum Velké Meziříčí, maso

a uzeniny z Tora Hlavečník, bram­bory, zelenina, zeleninové saláty z Beskydu Fryčovice, nebo oceňo­vaná vína z Nového Vinařství,“ vypo­čítává nejvýznamnější z dodavatelů manažerka prodejen Rynek Šárka Káňová.

Prodejna v Havířově není zda­leka první otevřenou pobočkou. Další najdete například ve Fryčovi­cích, Kopřivnici, Ostravě… Ve všech bez výjimky se můžete spolehnout na garantovanou kvalitu a také do­hledatelný původ. „Pro naše po­travinářské provozy, jež zásobují prodejny Rynek, je jedním z nej­důležitějších kritérií kvalita výsled­ných produktů. Důraz je kladen jak na výběr vstupních surovin, tak na zpracování. U většiny produktů známe jejich příběh od jeho po­čátku až k zákazníkovi. Vypěstujeme brambory, které pak prodáme v našich pro­dejnách, nebo je dále zpracujeme na bramborové knedlíky či halušky. Stromy opylují naše včelstva, která produkují výborný med. V našich prodejnách najdete jen minimum zboží, které překupujeme, například pečivo od místního pekaře,“ uzavírá představení Rynku Šárka Káňová. Více na www.agrorynek.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s dokumentem: Zásady zpracování osobních údajů.

Mám zájem o zasílaní podobných nabídek v případě, že by nemovitost již nebyla dostupná.