COVID nájemné podruhé

Naše nájemce prostorů sloužících podnikání si dovolujeme informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo druhou výzvu (dále také „Výzva 2“) k programu COVID – Nájemné.

Program týkající se částečné úhrady nájemného byl připraven MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru pro podnikatele, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením opět dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Dotace je určena na pokrytí 50 % čistého nájemného (tzn. netýká se služeb souvisejících s nájmem, energií atd.) na rozhodné období červenec, srpen a září 2020.

Podrobné informace k Výzvě 2 a podmínky podpory najdete na stránkách MPO (kliknutím na odkaz): Výzva 2.

Pro Čestné prohlášení z naší strany jako pronajímatele je nutno splnit tuto podmínku:

Za tohoto předpokladu naše společnost jako pronajímatel potvrdí Čestné prohlášení.

Jako opětovnou formu podpory Vám nabízíme možnost pomoci s vyřízením dotace, a to prostřednictvím Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. s kontaktním místem v Havířově. Bližší informace naleznete na webové stránce https://www.centrumpropodnikani.cz/. Pokud jste se jako žadatel do systému registroval/a již v první výzvě, nová registrace nebude nutná. Čestné prohlášení je možné zaslat k potvrzení na infomail pronajímatele.

Budeme rádi, pokud dané pobídky využijete, a tato podpora Vám pomůže k úspěšnému překlenutí nepříznivé situace způsobené koronavirovou pandemií.