COVID 2021 ZAVŘENÍ NP

Vážený pane/ Vážená paní,

jako našeho nájemce prostorů sloužících podnikání si Vás dovolujeme informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo další výzvy (dále také „Výzvy “) programu Covid 21 a programu COVID – nepokryté náklady.

 

Společnost Heimstaden Czech s.r.o. se připojuje k této podpoře MPO a vyhlašuje pro všechny podnikatele ve svých nebytových prostorech, kteří získali podporu MPO v rámci programů COVID 2021, COVID nepokryté náklady nebo kompenzační bonus, dočasné snížení nájemného na období následujících 3 měsíců roku 2021 (dále jen „rozhodné období“) po měsíci, ve kterém nájemce předložil pronajímateli řádné schválení jakékoliv z výše uvedených vyhlášených podpor MPO. Nájemcům, u kterých došlo k uzavření provozoven nařízením vlády, předloží doklad prokazující pokles tržeb o 50 a více % za srovnatelné období roku 2020 nebo 2019 (leden – březen) a k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce před schválením dočasného snížení nájemného nebudou dlužit za nájemné a služby spojené s nájmem po splatnosti, poskytneme snížení nájemného na rozhodné období o 20 %.

Slevu je možno uplatnit prostřednictvím Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. (dále jen „CPP“), a to doložením potvrzení o schválení dotačního programu nejpozději v termínu do 31. 8. 2021. Právo na posouzení řádnosti předložených dokladů je vyhrazeno pro CPP.

Současně bychom Vám rádi oznámili, že jsme se rozhodli využít další nástroj podpory, a to odpuštění půlročního navýšení nájemného o inflaci – tzn. nedojde k navýšení nájemného za období 07 – 12/2021 s tím, že navýšení nájemného o inflaci ve výši 3,2 % bude uplatněno až od 01/2022.

Oba programy se týkají dotace na způsobilé výdaje za rozhodné období 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 a byly připraveny MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru pro všechny podnikatele, u jejichž podnikání došlo k poklesu obratu alespoň o 50 % (Covid – nepokryté náklady) nebo poklesu tržeb alespoň o 50 % (Covid-21).

Covid-21 přispívá podnikateli 500 Kč na 1 zaměstnance na 1 den, program Covid – nepokryté náklady umožňuje podnikateli získat 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Vezměte prosím na vědomí, že programy není možné kombinovat vzájemně ani s kompenzačním bonusem, podnikatel si musí vybrat, který program je pro něho finančně výhodnější.

Podrobné informace k Výzvám a podmínky podpory najdete na stránkách MPO: Covid dotační programy pro firmy a OSVČ | MPO

Jako opětovnou formu podpory Vám nabízíme možnost pomoci s vyřízením dotace, a to prostřednictvím Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. s kontaktním místem v Havířově. Tato služba bude zpoplatněna následovně:

Ceník Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. pro nájemce nebytových prostor Heimstaden Czech s.r.o. za pomoc při vyřízení žádosti u MPO:

Program COVID 2021 cena ....…………………………………….700 Kč                    a za 3. a dalšího zaměstnance 350 Kč za osobu

Program COVID nepokryté náklady cena ………………………. 1.000 Kč 

Bližší informace naleznete na webové stránce https://www.centrumpropodnikani.cz/.

Budeme rádi, pokud dané pobídky využijete. Věříme, že tato podpora Vám pomůže k úspěšnému překlenutí nepříznivé situace způsobené koronavirovou pandemií.